ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ

೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಗತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೌ|| ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಪಿಕಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ ಕತಗಾಲ ಈ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇ ಸರಿ. ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎನ್.ಶೇಟ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಆರ್ ದೇಸಾಯಿ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಶಾನಭಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ, ಪರಮೇಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ ಗಣಪಯ್ಯ ಶೇಟ, ಕೆ.ಜಿ.ನಾಯ್ಕ, ನರಸಿಂಹ ಈಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಾರ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರರಿಶ್ರಮದಿದಾಗಿ ೧೯೬೬ ಜೂನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜನತಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಎಂಬ ಅಭಿದಾನದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಿತು.

Our Belief

To equip children with specified knowledge, skills and values to enable them to become good human beings and productive, socially responsible citizens and to achieve excellence in whatever they do.

Our Mission

To develop the entrepreneurial skills of students and make them humane and responsible citizen of India.

Our Aim

Regular classroom teaching aided by modern means of knowledge transmission, better result by academically and emotionally developing the quality of learning and inculcating good values, providing personalized learning techniques, developing personal values to make them better future leaders.